tisdag 22 augusti 2017

GDPR

1 Försök till 1 Sammanställning av Fakta om GDPR


 1. GDPR = General Data Protection Regulation = (på Svenska) Dataskyddsförordningen ~ innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).
 2. IntegritetsSkyddsMyndigheten
 3. Ny DataSkyddsLag ~ RegeringsKansliet - Lagrådsremiss SOU 2017:39 (pdf)
 4. Datainspektionen - Dataskyddsreformen
 5. Datainspektionen - Dataskyddsförordningen
 6. Datainspektionen - Förberedelser för PersonuppgiftsBiträden ~ Vägledning (pdf)
 7. Datainspektionen - Förberedelser för PersonuppgiftsAnsvariga ~ Vägledning (pdf)
 8. Datainspektionen - Artikel 29-gruppen 
 9. WIKIpedia ~ Article 29 Data Protection Working Party (🇬🇧 ENG)
 10. EUs GDPR Portal (🇬🇧 ENG)
 11. European Data Protection Supervisor  ~ EDPS (🇬🇧 ENG)
 12. EU Justice ~ JUST (🇬🇧 ENG)
 13. European Commission Vägleder 🇪🇺 Rules for business & organisations ~ Rights for citizens
 14. Svenskt Näringslivs handbok Företagen och dataskyddsförordningen (pdf)
 15. Företagarna
 16. Svenska GDPR.se-Forum (drivs av IT-Säkerhetsbolaget AB)
 17. WIKIpedia om Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679)
 18. Google GDPR-InfoText till användare 🇸🇪
 19. Google Cloud vs. GDPR
 20. Kontek tycker
 21. SRF Konsulten skriver om Vad som krävs för att göra lön
 22. SRF Konsulterna - Sida med Kostnadsfri Självtest kring PuL
 23. FAR svarar på 19 frågor om GDPR i Tidningen BALANS
 24. Binero GDPR-förbereder dig i bloggen
 25. RedovisningsHuset.se om GDPR vs. PenningTvättsLagen
 26. CIO från IDG Här är allt du behöver veta om EU:s nya dataskyddsregler
 27. CIO från IDG sticker hål på 9 av de myter som florerar om GDPR
 28. CIO från IDG Kommuner tar hjälp av AI i GDPR-jobbet
 29. (1 något Annorlunda) ANALYS - av Mattias Grundström, förbundsjurist på bransch- och intresseorganisationen SWEDMA via DagensJuridik.se
 30. Robin Blokker, FRA, 12 tips om IT-säkerhet via TjugoFyra7.se
 31. Systemstrategerna.se ~ Veckans GDPR-fråga → cloudonline.com
 32. Sveriges Annonsörer - GDPR Webinarier
  1. Uppstart 1h 6min
  2. Genomförande 1h 26 min
  3. Lyckad anpassning 1 h 42min
 33. Svenska Kyrkan InternWebInformerar
 34. Riksantikvarieämbetet
 35. inuit - Blogg om GDPR - IT & Handbok
 36. The Storage Made Easy Enterprise File Fabric™ GDPR White Paper (🇬🇧 ENG)
 37. IT Governance Free Download Report: Implementation challenges and milestones for early adopters of the GDPR (🇬🇧 ENG)
 38. a GDPR hive @ beBee.com (🇬🇧 ENG)
 39. KPMG LLP and Nuix Webinar for GDPR Compliance (🇬🇧 ENG)
 40. aat: GDPR – the challenges for small Accountancy firms (🇬🇧 ENG)
 41. How to Explain GDPR to a 5 Year Old af Stuart Rance (🇬🇧 ENG)
 42. GDPR Jargon Monopoly (🇬🇧 ENG)
 43. What to do with business cards? (LinkedIn Discussion Group 🇬🇧 ENG) 
 44. Everything you wanted to know about GDPR but were afraid to ask! ~ FAQ Kinant.io (🇬🇧 ENG)
 45. Medium.com ~ a Practical step by step guide 2 running a GDPR project
 46. Aravo.com ~ GDPR & Why Organizations Need To Be Thinking About Third Party Risk
  1. Pod 1 (18 min) (🇬🇧 ENG)
  2. Pod 2 (15 min) (🇬🇧 ENG)
  3. Pod 3 (15 min) (🇬🇧 ENG)
  4. Third Party Risk Management (🇬🇧 ENG)
 47. GDPRShield.eu - free survey (🇬🇧 ENG)
 48. Cloud encryption company Tresorit.com give: (🇬🇧 ENG)
 49. Small list of Pointers for website GDPR assessment from Bizoneo.com (🇬🇧 ENG)
  • ... and some points of the pointers on LinkedIn ...
 50. list of GDPR software vendors / tools that say they contribute to GDPR compliance (LinkedIn)
 51. SAS.com GDPR Compliance as your competitive edge {eBook ~ pdf} (🇬🇧 ENG)
 52. Symantec:
 53. Lennarrrt har 1 Förslag vid Intrång hos Myndighet angående Rapporter enl Skäl 85 & 86
 54. Max Schrems vs. Facebook
 55. UK test case - Article 46 - the interpretation of 'data controller' & 'data processor', in relation to the payroll data (pdf) (🇬🇧 ENG) + LinkedIN-discussion
 56. ...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar