tisdag 22 augusti 2017

GDPR

1 Försök till 1 Sammanställning av Fakta om GDPR


 1. GDPR = General Data Protection Regulation = (på Svenska) Dataskyddsförordningen ~ innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).
 2. Datainspektionen - Dataskyddsreformen
 3. Datainspektionen - Dataskyddsförordningen
 4. Datainspektionen - Förberedelser för PersonuppgiftsBiträden ~ Vägledning (pdf)
 5. Datainspektionen - Förberedelser för PersonuppgiftsAnsvariga ~ Vägledning (pdf)
 6. Datainspektionen - Artikel 29-gruppen 
 7. WIKIpedia ~ Article 29 Data Protection Working Party (🇬🇧 ENG)
 8. EUs GDPR Portal (🇬🇧 ENG)
 9. Svenskt Näringslivs handbok Företagen och dataskyddsförordningen (pdf)
 10. Svenska GDPR.se-Forum (drivs av IT-Säkerhetsbolaget AB)
 11. WIKIpedia om Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679)
 12. Google Cloud vs. GDPR
 13. Kontek tycker
 14. SRF Konsulten skriver om Vad som krävs för att göra lön
 15. SRF Konsulterna - Sida med Kostnadsfri Självtest kring PuL
 16. Binero GDPR-förbereder dig i bloggen
 17. CIO från IDG Här är allt du behöver veta om EU:s nya dataskyddsregler
 18. CIO från IDG sticker hål på 9 av de myter som florerar om GDPR
 19. (1 något Annorlunda) ANALYS - av Mattias Grundström, förbundsjurist på bransch- och intresseorganisationen SWEDMA via DagensJuridik.se
 20. Robin Blokker, FRA, 12 tips om IT-säkerhet via TjugoFyra7.se
 21. The Storage Made Easy Enterprise File Fabric™ GDPR White Paper (🇬🇧 ENG)
 22. IT Governance Free Download Report: Implementation challenges and milestones for early adopters of the GDPR (🇬🇧 ENG)
 23. a GDPR hive @ beBee.com (🇬🇧 ENG)
 24. KPMG LLP and Nuix Webinar for GDPR Compliance (🇬🇧 ENG)
 25. GDPR Jargon Monopoly (🇬🇧 ENG)
 26. What to do with business cards? (LinkedIn Discussion Group 🇬🇧 ENG)
 27. Lennarrrt har 1 Förslag vid Intrång hos Myndighet angående Rapporter enl Skäl 85 & 86
 28. Max Schrems vs. Facebook
 29. ...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar