tisdag 22 augusti 2017

GDPR

1 Försök till 1 Sammanställning av Fakta om GDPR


 1. GDPR = General Data Protection Regulation = (på Svenska) Dataskyddsförordningen ~ innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).
 2. IntegritetsSkyddsMyndigheten
 3. Ny DataSkyddsLag ~ RegeringsKansliet - Lagrådsremiss SOU 2017:39 (pdf) - prop. 2017/18:105 (pdf)
 4. Datainspektionen - Dataskyddsreformen
 5. Datainspektionen - Dataskyddsförordningen
 6. Datainspektionen - Förberedelser för PersonuppgiftsBiträden ~ Vägledning (pdf)
 7. Datainspektionen - Förberedelser för PersonuppgiftsAnsvariga ~ Vägledning (pdf)
 8. Datainspektionen - Artikel 29-gruppen 
 9. Datainspektionen - LöneSpec via e-post (Nej!)
 10. WIKIpedia ~ Article 29 Data Protection Working Party (🇬🇧 ENG)
 11. SnabbSök (på samtliga EU-språk) ~ Algolia.com
 12. EUs GDPR Portal (🇬🇧 ENG)
 13. European Data Protection Supervisor  ~ EDPS (🇬🇧 ENG)
 14. EU Justice ~ JUST (🇬🇧 ENG)
 15. European Commission Vägleder 🇪🇺 Rules for business & organisations ~ Rights for citizens
 16. Quick access made by GDPR-info.eu (🇬🇧 ENG)
 17. Svenskt Näringslivs handbok Företagen och dataskyddsförordningen (pdf)
 18. Svenskt Näringslivs rapport Vad är fel med GDPR? (pdf) 20 nov 2019
 19. Verksamt.se ~ GDPR-guiden
 20. Företagarna
 21. Svenska GDPR.se-Forum (drivs av IT-Säkerhetsbolaget AB)
 22. WIKIpedia om Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679)
 23. Google GDPR-InfoText till användare 🇸🇪
 24. Google Cloud vs. GDPR
 25. Kontek tycker
 26. SRF Konsulten skriver om Vad som krävs för att göra lön
 27. SRF Konsulterna 
  1. Sida med Kostnadsfri Självtest kring PuL
  2. Branschkod GDPR i Löneprocessen (pdf)
 28. FAR svarar på 19 frågor om GDPR i Tidningen BALANS
 29. Mer om GDPR i Tidningen BALANS
 30. Är vi redo för GDPR? undrar Tidningen RESULTAT
 31. Binero GDPR-förbereder dig i bloggen
 32. RedovisningsHuset.se om GDPR vs. PenningTvättsLagen
 33. Fastighetsägarna GDPR-vägledning för bostadsrättsföreningar (pdf)
 34. CIO från IDG Här är allt du behöver veta om EU:s nya dataskyddsregler
 35. CIO från IDG sticker hål på 9 av de myter som florerar om GDPR
 36. CIO från IDG Kommuner tar hjälp av AI i GDPR-jobbet
 37. CIO från IDG ...GDPR – ”Det är blodigt allvar nu”
 38. CIO från IDG GDPR-chock väntar småföretagen 
 39. CIO från IDG ~ BostadsRättsFöreningar & SamfällighetsFöreningar
 40. (1 något Annorlunda) ANALYS - av Mattias Grundström, förbundsjurist på bransch- och intresseorganisationen SWEDMA via DagensJuridik.se
 41. Robin Blokker, FRA, 12 tips om IT-säkerhet via TjugoFyra7.se
 42. Systemstrategerna.se ~ Veckans GDPR-fråga → cloudonline.com
 43. Sveriges Annonsörer - GDPR Webinarier
  1. Uppstart 1h 6min
  2. Genomförande 1h 26 min
  3. Lyckad anpassning 1 h 42min
 44. Svenska Kyrkan InternWebInformerar
 45. Riksantikvarieämbetet
 46. BLinfo.se:
 47. Privacy by Design & by Default från DriftIT.se
 48. Sälj & Ledarskap ~ Allt du behöver veta om GDPR
 49. inuit - Blogg om GDPR - IT & Handbok
 50. The Storage Made Easy Enterprise File Fabric™ GDPR White Paper (🇬🇧 ENG)
 51. IT Governance Free Download Report: Implementation challenges and milestones for early adopters of the GDPR (🇬🇧 ENG)
 52. a GDPR hive @ beBee.com (🇬🇧 ENG)
 53. KPMG LLP and Nuix Webinar for GDPR Compliance (🇬🇧 ENG)
 54. aat: GDPR – the challenges for small Accountancy firms (🇬🇧 ENG)
 55. How to Explain GDPR to a 5 Year Old af Stuart Rance (🇬🇧 ENG)
 56. GDPR Jargon Monopoly (🇬🇧 ENG)
 57. What to do with business cards? (LinkedIn Discussion Group 🇬🇧 ENG) 
 58. Everything you wanted to know about GDPR but were afraid to ask! ~ FAQ Kinant.io (🇬🇧 ENG)
 59. Medium.com ~ a Practical step by step guide 2 running a GDPR project
 60. Ronald Jan Veeneman designed 12 clear-intentioned icons to show you how we care about your privacy ~ RonaldJan.com/gdpr
 61. Aravo.com ~ GDPR & Why Organizations Need To Be Thinking About Third Party Risk
  1. Pod 1 (18 min) (🇬🇧 ENG)
  2. Pod 2 (15 min) (🇬🇧 ENG)
  3. Pod 3 (15 min) (🇬🇧 ENG)
  4. Third Party Risk Management (🇬🇧 ENG)
 62. GDPRShield.eu - free survey (🇬🇧 ENG)
 63. Cloud encryption company Tresorit.com give: (🇬🇧 ENG)
 64. Small list of Pointers for website GDPR assessment from Bizoneo.com (🇬🇧 ENG)
  • ... and some points of the pointers on LinkedIn ...
 65. list of GDPR software vendors / tools that say they contribute to GDPR compliance (LinkedIn)
 66. SAS.com GDPR Compliance as your competitive edge {eBook ~ pdf} (🇬🇧 ENG)
 67. ICAEW ~ Webinar: GDPR issues for auditors (🇬🇧 ENG)
 68. Symantec:
 69. GDPRchecklist.io af Gertjan De Wilde, Willem Delbare, Johan De Keulenaer (🇬🇧 ENG)
 70. CPOmagazine.com ~ The New (And Misunderstood) Role of the GDPR Data Protection Officer (DPO) (🇬🇧 ENG)
 71. DSAR (Data Subject Access Requests) Webinar from The GDPR Institut | Gdpr Associates UK & Gdpr institut CH via BrightTALK 
  1. What happens when it's complicated?
  2. Data gathering: how to streamline this process!
  3. What happens when it’s complicated? 
 72. LinkedIn prepare for the GDPR (🇬🇧 ENG)
 73. All Amazon / AWS Services GDPR ready (🇬🇧 ENG)
 74. Ello.co tells us 'bout GDPR: (🇬🇧 ENG)
 75. Lennarrrt har 1 Förslag vid Intrång hos Myndighet angående Rapporter enl Skäl 85 & 86
 76. Max Schrems vs. Facebook
 77. UK test case - Article 46 - the interpretation of 'data controller' & 'data processor', in relation to the payroll data (pdf) (🇬🇧 ENG) + LinkedIN-discussion
 78. ...