fredag 15 oktober 2021

Whistleblow

 a Whistleblower Pod-list 

from www.NanoUtbildning.se[ Mostly in English, men några av poddarna om Visselblåsare är på Svenska ]

torsdag 14 oktober 2021

SustainDpod

 

 Några poddar om Hållbarhet

~

Some pods about Sustainable Development Goals


[ Flest på Svenska & some in English ]


onsdag 13 oktober 2021

tisdag 12 oktober 2021

MOMS | VAT

 

Några pods om hantering av MOMS

PodList 'bout VAT[ Svenska & English ]

fredag 7 maj 2021

Taxonomy

📄📁🗂️🗃️🗄️

🇪🇺 Miljömässig Hållbarhet i Ekonomiska termer

[ % som uppfyllts av ParisAvtalet ]

💠

Taxonomi (av grekiska: taxis, 'ordning' och nomi, 'bruk', 'regel') är den biologiska vetenskapen om indelning, eller klassificering som det också heter, av organismerna i taxa, det vill säga domän, rike, stam, klass, familj, släkten, art, underart, etc. Inom taxonomin identifierar, beskriver, namnger och klassificerar man organismer. Numera används ordet taxonomi även om strukturer utanför botanik och zoologi som en beteckning på karaktärisering av objekt baserad på relationerna mellan dem...

~ 🇸🇪 Wikipedia

Taxonomy is the practice and science of categorization or classification based on discrete sets. The word finds its roots in the Greek language τάξις, taxis (meaning 'order', 'arrangement') and νόμος, nomos ('law' or 'science').

~ 🇬🇧 Wikipedia

The EU taxonomy is a classification system, establishing a list of environmentally sustainable economic activities. The EU taxonomy is an important enabler to scale up sustainable investment and to implement the European Green Deal.

~ 🇪🇺 EU taxonomy for sustainable activities


Syftet med EU:s taxonomi är att hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar genom ett gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Taxonomin är ett viktigt verktyg för att nå EU:s klimatmål och målsättningarna inom EU:s gröna tillväxtstrategi, den gröna given.

~ 🇸🇪 FinansDepartementet


Taxonomy - Explain how relationships are indicated by the binomial naming system 

~ LumenLearning 


📰🇸🇪 Taxonomier.sefredag 26 mars 2021

2030

 1 Sammanställning med Hållbara länkar 1. 🇺🇳 De 17 Globala Målen från UNDP 🇸🇪
 2. Carbon Accounting (Wikipedia) 🇬🇧
 3. Science Based Targets Intitiative (SBTi) 🇬🇧 
 4. GHGprotocol ~ Greenhouse Gas Protocol 
 5. Principles for Responsible Investment ~ PRI
 6. Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)
  • Vad är TCFD och hur kan din verksamhet påverkas? ~ PWC.se 🇸🇪
  • Financial Stability Board ~ FSB.org 🇬🇧 
 7. Global Reporting Initiative ~ GRI Standards 🇬🇧
 8. The International Integrated Reporting Council ~ IIRC 🇬🇧
 9. World Business Council for Sustainable Development ~ WBCSD
 10. Sustainability Accounting Standards Board ~ SASB
 11. UN Global Compact ~ De 10 Principerna 🇸🇪
 12. CDP (formerly the Carbon Disclosure Project) 
 13. Introduktion till Agenda 2030 🇸🇪 
 14. FN:s utvecklingsprogram, UNDP, har i Sverige tagit fram spelet Målkompassen 🇸🇪 
 15. The Swedish National Advisory Board for Impact Investing (NAB) 🇬🇧
 16. Färdplan 2045 
 17. LFM30 - KlimatNeutralt Byggande 🇸🇪
 18. One Planet Network ~ Goal 12 of the Sustainable Development Goals (SDGs) 🇬🇧
 19. SDG Investor Platform 🇺🇳 🇬🇧
 20. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) 🇪🇺
  • Företags HållbarhetsInformation BDO 🇸🇪
 21. NSRS
  • Konsulten 🇸🇪
  • NSRS.eu 🇪🇺🇬🇧
  • NSRS Manual (NSRS Implementation Manual) [ pdf ]🇬🇧
  • NSRS-rapporteringskrav [ pdf ]🇬🇧
  • NSRS Mall för hållbarhetsrapportering (NSRS Implementation Tool, Level 1) [ xlsx ]🇬🇧
  • NSRS-ordlista [ pdf ]🇬🇧
  • NSRS-exempelrapport [ pdf ]🇬🇧
  • NSRS Foundation [ pdf ]🇬🇧
 22. SDG in EU 🇪🇺
 23. Taxonomy
 24. Net Zero by 2050 ~ IEA.org 🇬🇧
 25. Agenda 2063
 26. Deklarationen om Moder Jords rättigheter
 27. Kraftsamling för ett hållbart digitaliserat Sverige (maj 2021) 🇸🇪
 28. Hållbar Internationalisering
  • IMM - NäringslivsKoden 🇸🇪
  • Business Sweden 
  • UD 
   • Plattform för internationellt hållbart företagande pdf 🇸🇪
   • Handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter pdf 🇸🇪
 29. Färdplan för en hållbar plastanvändning från Naturvårdsverket 🇸🇪
 30. MEPS (Byggsektorn) 🇸🇪 
 31. Globala mål i sikte - 18 avsnitt från UR 🇸🇪
 32. Ny svensk standard för Agenda 2030 -  SS 854000:2021
 33. ESG, SRI, and impact investing ~ Trine 🇬🇧