NanoRetreat ~ 3h

Program till NanoRetreat ~ 3 timmar


1 Resa - inte Geografiskt, utan GruppDynamiskt.

  • Samling ock lätt genomgång på 1 ParkeringsPlats i Södra Vätterbygden...
  • Gemensam PilgrimsVandring i grönskande miljö under Tystnad - ca 77 minuter ~ 2277 steg
  • Måltid där vi samtalar ock reflekterar över det vi upplevt under vår NanoPilgrimsVandring - ca 77 minuter

"... Kan vi ha en ordlös gemenskap?
Kan vi umgås utan att samtala?
Blir tystnaden pinsam? ..."Denna NanoPilgrimsVandring under Tystnad är ReligionsNeutral.

GruppStorlek: 1 - 12 personer
Pris: 1313,- SEK / person 

~

Ledstjärnor

1 enkelt Livsvårdsprogram vilket:

  • stärker gruppgemenskapen 
  • förbättrar stresshanteringen
  • ger positiva effekter på den sociala hälsan
  • förbättrar förmågan till MonoTasking
  • stimulerar innovationsförmågan 
  • TeamBuildning under tystnad - likt 1 KoffeinKick för gruppsamarbetet & det sociala samspelet

~

"... stillhet & djupt allvar
lixom 
livsnjutning & avsiktslöst strosande..."
Långsamhetens lov – eller vådan av att åka moped genom Louvren. Stockholm: Natur och Kultur, 2001, av OWE WIKSTRÖM

~

Memento Mori

Kontakt: Pilgrim @ Mellyrn.se 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar