fredag 7 maj 2021

Taxonomy

📄📁🗂️🗃️🗄️

🇪🇺 Miljömässig Hållbarhet i Ekonomiska termer

[ % som uppfyllts av ParisAvtalet ]

💠

Taxonomi (av grekiska: taxis, 'ordning' och nomi, 'bruk', 'regel') är den biologiska vetenskapen om indelning, eller klassificering som det också heter, av organismerna i taxa, det vill säga domän, rike, stam, klass, familj, släkten, art, underart, etc. Inom taxonomin identifierar, beskriver, namnger och klassificerar man organismer. Numera används ordet taxonomi även om strukturer utanför botanik och zoologi som en beteckning på karaktärisering av objekt baserad på relationerna mellan dem...

~ 🇸🇪 Wikipedia

Taxonomy is the practice and science of categorization or classification based on discrete sets. The word finds its roots in the Greek language τάξις, taxis (meaning 'order', 'arrangement') and νόμος, nomos ('law' or 'science').

~ 🇬🇧 Wikipedia

The EU taxonomy is a classification system, establishing a list of environmentally sustainable economic activities. The EU taxonomy is an important enabler to scale up sustainable investment and to implement the European Green Deal.

~ 🇪🇺 EU taxonomy for sustainable activities


Syftet med EU:s taxonomi är att hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar genom ett gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Taxonomin är ett viktigt verktyg för att nå EU:s klimatmål och målsättningarna inom EU:s gröna tillväxtstrategi, den gröna given.

~ 🇸🇪 FinansDepartementet


Taxonomy - Explain how relationships are indicated by the binomial naming system 

~ LumenLearning 


📰🇸🇪 Taxonomier.se