fredag 26 mars 2021

2030

 1 Sammanställning med Hållbara länkar 1. 🇺🇳 De 17 Globala Målen från UNDP 🇸🇪
 2. Carbon Accounting (Wikipedia) 🇬🇧
 3. Science Based Targets Intitiative (SBTi) 🇬🇧 
 4. GHGprotocol ~ Greenhouse Gas Protocol 
 5. Principles for Responsible Investment ~ PRI
 6. Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)
  • Vad är TCFD och hur kan din verksamhet påverkas? ~ PWC.se 🇸🇪
  • Financial Stability Board ~ FSB.org 🇬🇧 
 7. Global Reporting Initiative ~ GRI Standards 🇬🇧
 8. The International Integrated Reporting Council ~ IIRC 🇬🇧
 9. World Business Council for Sustainable Development ~ WBCSD
 10. Sustainability Accounting Standards Board ~ SASB
 11. UN Global Compact ~ De 10 Principerna 🇸🇪
 12. CDP (formerly the Carbon Disclosure Project) 
 13. Introduktion till Agenda 2030 🇸🇪 
 14. FN:s utvecklingsprogram, UNDP, har i Sverige tagit fram spelet Målkompassen 🇸🇪 
 15. The Swedish National Advisory Board for Impact Investing (NAB) 🇬🇧
 16. Färdplan 2045 
 17. LFM30 - KlimatNeutralt Byggande 🇸🇪
 18. One Planet Network ~ Goal 12 of the Sustainable Development Goals (SDGs) 🇬🇧
 19. SDG Investor Platform 🇺🇳 🇬🇧
 20. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) 🇪🇺
  • Företags HållbarhetsInformation BDO 🇸🇪
 21. NSRS
  • Konsulten 🇸🇪
  • NSRS.eu 🇪🇺🇬🇧
  • NSRS Manual (NSRS Implementation Manual) [ pdf ]🇬🇧
  • NSRS-rapporteringskrav [ pdf ]🇬🇧
  • NSRS Mall för hållbarhetsrapportering (NSRS Implementation Tool, Level 1) [ xlsx ]🇬🇧
  • NSRS-ordlista [ pdf ]🇬🇧
  • NSRS-exempelrapport [ pdf ]🇬🇧
  • NSRS Foundation [ pdf ]🇬🇧
 22. SDG in EU 🇪🇺
 23. Taxonomy
 24. Net Zero by 2050 ~ IEA.org 🇬🇧
 25. Agenda 2063
 26. Deklarationen om Moder Jords rättigheter
 27. Kraftsamling för ett hållbart digitaliserat Sverige (maj 2021) 🇸🇪
 28. Hållbar Internationalisering
  • IMM - NäringslivsKoden 🇸🇪
  • Business Sweden 
  • UD 
   • Plattform för internationellt hållbart företagande pdf 🇸🇪
   • Handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter pdf 🇸🇪
 29. Färdplan för en hållbar plastanvändning från Naturvårdsverket 🇸🇪
 30. MEPS (Byggsektorn) 🇸🇪 
 31. Globala mål i sikte - 18 avsnitt från UR 🇸🇪
 32. Ny svensk standard för Agenda 2030 -  SS 854000:2021
 33. ESG, SRI, and impact investing ~ Trine 🇬🇧