måndag 23 januari 2017

Nano

Nano = JätteJätteLiten { Nano-* (symbol n) är fr o m 1960
10‾⁹ 1000‾³ 0,000 000 001 alltså miljarddel
(från WikiPedia }
från B:sides 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar